Jardin Bleu

(Gallimard Jeunesse, 2017)

Naktį sodas atrodo kitaip.
Pamažu pradedu įžvelgti jo formas tamsoje.
Vėjas šoka medžių lapijoje...
Keistas šlamesys artėja link manęs... Kas gi tai?