Jungle

(Gallimard Jeunesse, 2018)

Saulė teka virš mano salos. Staiga, tūkstančiai sparnų pripildo vasaros dangų. Einu tolyn, iš tankmės mane seka dvi paslaptingos akys. Šnara medžių lapai. Ropliai išsislapsto po savo buveines. Nedidelis upelis pavirsta didingu kriokliu, prie kurio palinksta džiunglių karalius. Čia - visko pradžia.